Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Link Δημοτικού Συμβουλίου για παρακολούθηση:

https://youtu.be/NmVf4huIX9s

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 5 Οκτωβρίου 2022,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30,  σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010    
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 5-10-2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 21107  / 30-9-2022 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                         


1. ΄Εγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού, του 2ου Δημ.Σχολείου Καματερού - εισηγητής Πρόεδρος Σχολ.Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης

2. ΄Εγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού, του 4ου Δημ.Σχολείου Αγίων Αναργύρων - εισηγητής Πρόεδρος Σχολ.Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης

3. ΄Εγκριση ενδεικτικής κατανομής της δράσης με τίτλο: “Active Eucitizens: Think Global, Act Local” , η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)” για τη χρονική περίοδο 2022-2023 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Προγρ/σμού, Ευρωπ/κών Προγραμμάτων

4. Ορισμός Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, διδακτικού έτους 2022-23  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

5. Τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. με την επωνυμία:“ΝΝ Βee Happy S.L.T.”, ιδιοκτησίας εταιρείας Ι.Κ.Ε.  “ΝΝ Βee Happy Smart Learning Team”  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητ.και Οικον.Υπηρεσιών

6. ΄Εγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα με την αποφ. Δ.Σ. αρ. 273/21  -  εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών

7. Λήψη απόφασης σχετικά με  την έγκριση της αλλαγής της διατομής των οδοστρωμάτων (μείωση του πλάτους του οδοστρώματος)  και τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων,  στις οδούς που περιλαμβάνονται στην  29/2021 μελέτη – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

8. ΄Εγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

9. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου, ατόμου με ειδικές ανάγκες, στην οδό Μυκάλης 61α στη Δ.Κ.Κ.  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

10. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου, ατόμου με ειδικές ανάγκες, στην οδό Αναπαύσεως 13 στη Δ.Κ.Κ.  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

11. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε εδαφική έκταση στο Ο.Τ. 473 που είναι χαρακτηρισμένος εκκλησιαστικός χώρος στη Δ.Κ.Α.Α.   – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

12.  Τοποθέτηση κατόπτρων, για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και των οδηγών οχημάτων, σε διάφορα σημεία του Δήμου μας, στη Δ.Κ. Καματερού  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

13. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 81/2020 (ΑΔΑ:Ψ7ΤΔΩ62-6ΧΗ)  περί σύστασης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.), σχετικά με την αντικατάσταση εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού στην Επιτροπή – εισηγητής εντεταλμένος Δημ.Σύμβουλος Κοινων.Πολιτικής

14. Ορθή επανάληψη της 163/2022 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την ψήφιση χρηματικού αντιτίμου για τη συμμετοχή στα τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού - Αθλητισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού για τη χρονική περίοδο 2022-2023 εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

15.  Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη – εισηγητής εντεταλμένος Δημ.Σύμβουλος Κοινων.Πολιτικής

16.  Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων Α΄θμιας Εκπ/σης Δήμου   – εισηγητής  Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

17.   Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων Β΄θμιας Εκπ/σης Δήμου  – εισηγητής   Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

18.   Μονοδρόμηση  τμήματος της οδού Ν. Καζαντζάκη  στην Δ.Κ.Α.Α,,  δημιουργία θέσεων στάθμευσης και  επιβολή ορίου ταχύτητας  – εισηγητής  Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

19.  Λήψη απόφασης, ύστερα από αίτημα της Δημ.Παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”, σχετικά με τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων

20.  Λήψη απόφασης, ύστερα από αίτημα της Δημ.Παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”, σχετικά με τις συνέπειες της αύξησης του κόστους της ενέργειας, την ακρίβεια κ.λ.π.

21. Αίτημα από τη Δημοτική Παράταξη  “Αλληλεγγύη”,  σχετικά με ενημέρωση του Σώματος, για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής “Τσούμπα” στη Δ.Κ.Α.Α.

 

 

Ακολουθεί το λινκ του Δημοτικού Συμβουλίου:

https://youtu.be/NmVf4huIX9s

Μοιράσου την σελίδα