Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

https://youtube.com/live/_j-gcNQ1hVE?feature=share

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2023, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 6 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849 – ΦΕΚ 1954/26-3-2023 τεύχος Β), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.   
                                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                         

1. Παράταση της με αριθμ.πρωτ. 24555/15-11-2022 Σύμβασης για τη γενική υπηρεσία
 “ Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Έκδοση ΥΔΗΕ ” - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

2.   Παράταση της με αριθμ.πρωτ. 24553/15-11-2022 Σύμβασης για τη γενική υπηρεσία “Παροχή Υπηρεσιών για την  Έκδοση Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες της Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων” - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

3.  Παράταση της με αριθμ.πρωτ. 24549/15-11-2022 Σύμβασης για τη γενική υπηρεσία “Παροχή Υπηρεσιών για την  Έκδοση Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες της Δ.Κ. Καματερού” - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

4.  ΄Εγκριση εσωτερικών τμηματικών προθεσμιών της Σύμβασης για την εκπόνηση της «Σύνθετης μελέτης για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος» (A.M. 125/2021) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

5.   Διαγραφή οφειλών από  Πράξη Εφαρμογής  Γ2, στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών

6.  Μη επιβολή  αντιτίμου στα παιδιά που εγγράφηκαν στα προγράμματα της καλοκαιρινής περιόδου 2023 στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης  ( ΚΔΑΠ)  του Δήμου – εισηγητής εντεταλμένος Δ.Σ. θεμάτων Παιδείας

7. Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συνέχιση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού” – εισηγητής εντεταλμένος Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

8.  Παράταση της με αριθμ.πρωτ. 20710/26-09-2022 Σύμβασης για τη γενική υπηρεσία “Συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας”  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών

9.   Δωρεά υπηρεσιών για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων  του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα για την συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού κέντρου για την απασχόληση έως και την 31/12/2023  – εισηγητής εντεταλμένος Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

10.   Καταστροφή άχρηστου υλικού του 3ου Γυμνασίου Καματερού  - εισηγητής Πρόεδρος
Σχολ.Επιτροπής Β΄θμιας Εκπ/σης

11.  Διαγραφή βεβαιωθέντος διοικητικού προστίμου, στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, στο όνομα ΤΣΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών

12.  ΄Εγκριση χρονικής παράτασης εκτέλεσης του έργου: “Αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο” Α.Μ.122/2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

13.  Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη – Α.Ζ. – εισηγητής εντεταλμένος Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

14.   Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη – Δ.Σ. – εισηγητής εντεταλμένος Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

15.   Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη – Α.Τ. – εισηγητής εντεταλμένος Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

16.  2η Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», με Α.Μ. 31/2019  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

17.  Αντικατάσταση μελών επιτροπής προμηθειών (Κ.Α 62) για την με αριθ ΑΔΑΜ 23SYMV012788949 2023/05/31 σύμβαση, η οποία ορίστηκε με την αρ. 495/2022  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής – εισηγητής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

18.     Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων Α΄θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας - εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

19.          Λήψη απόφασης, για παράταση λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά – εισηγητής κ.Δήμαρχος

20.         Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών  (ανταποδοτικών υπηρεσιών),  για το έτος 2023  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών


21 Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου, ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Ζαλόγγου Ν° 6, στην Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

22.  Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων περιορισμένης χρονικής διάρκειας (P-43) ,επί της οδού Αγίας Παρασκευής Ν°78 στην Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών


23.. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ Ο. Τ. 449 ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ “ΓΕΙΤΟΝΙΑ 3-4” ΤΗΣ Δ. Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ Δ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Αίτηση Κοτρωνάκη Ζαχαρένια) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

24.   Έγκριση γεωμετρικής μεταβολής στο Ο.Τ.557 της Πολεοδομικής ενότητας “Γειτονιά 3-4” της Δ.Κ.Κ. (ΑΊΤΗΣΗ Καραμπίνα Όλγα) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

25.  ΑΡΣΗ  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΟ  Ο.Τ. 978  ΣΤΗΝ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  ΚΛΗΡ/ΜΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΑΛΕΞ. ΣΕΡΕΠΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5-6 Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών


26.   ΄Αρση ή επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 37 της Δ.Κ. Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών


27.    Σύνταξη μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στα Ο.Τ. 610 και 612 της Πολεοδομ.Ενότητας “Γειτονιά 3-4” της Δ.Κ. Καματερού, του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (αίτηση Μπουγιούρη Νικολάου) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

28.   Άρση ή επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΚΧ 1211 της Πολεοδομικής Ενότητας “Επέκταση Γειτονιάς 5-6- της Δ.Κ.Καματερού (αίτηση Χαριζάνου Αχιλλέα) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών

29.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2023 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών

Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις


Αίτημα της παράταξης “Ανυπότακτη Πόλη”, για συζήτηση αναφορικά με την προστασία της πόλης μας απ’ τις πυρκαγιές και του δασικού κομματιού της, που είναι το Ποικίλο ΄Ορος

 

https://youtube.com/live/_j-gcNQ1hVE?feature=share

 

Μοιράσου την σελίδα