Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ.Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα) στην 6η (τακτική)συνεδρίαση του έτους 2022, της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα γίνει την 26-7-2022 και ώρα 14:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση άδειας Παράτασης ωραρίου μετάδοσης μουσικής από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

2.Έγκριση αιτήματος οριοθέτησης περιοχών στάθμευσης του κινητού πράσινου σημείου

3.«Τοποθέτηση μεταλλικού πτυσσόμενου εμποδίου σχήματος «Π» στην οδό Λαμίας (πεζόδρομος) στη Δ.Κ.Α.Α.»

4. «Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Ταϋγέτου Νο 39, στην Δ.Κ.Α.Α.» ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ_
Σχετ: Η υπ’ άριθμ. 12501/06-06-2022 αίτηση

5. «Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Θουκυδίδου Νο8, στην Δ.Κ.Α.Α.» -ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ_
Σχετ: Η υπ’ άριθμ. 15766/13-07-2022 αίτηση

 

Μοιράσου την σελίδα