Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε στην 9η (έκτακτη) συνεδρίαση του έτους 2022, της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει   ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,    την 21-11-2022,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00,  για συζήτηση του παρακάτω μοναδικού της ημερήσιας διάταξης:

Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς περιοχής Γεροβουνού, στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στην άμεση ανάγκης λήψης της παραπάνω απόφασης, καθ’ ότι οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Γούναρη της Δ.Κ.Κ. (σημείο πραγματοποίησης της λαϊκής αγοράς), ξεκινούν στις 21-11-2022.


Παρακαλούμε να έχουμε τη δήλωση ψήφου σας, απαντώντας με σχετικό mail, μέχρι ώρα 12:00, της 21-11-2022.

 

 

Μοιράσου την σελίδα