Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ.Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα) στην 2η (τακτική) συνεδρίαση του έτους 2022, της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει      την 14-3-2023  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Επικαιροποίηση της 60/21 αποφ. Δ.Σ. που αφορά την έγκριση γεωμετρικής μεταβολής στο Ο.Τ. 19 της Πολεοδομικής Ενότητας “Γειτονιά 1-Κέντρο” της Δ.Κ. Καματερού του Δήμου μας (σχετ.αίτηση κ.κ. Σκληρού Δήμητρας και Σκληρού Ιωάννη)

2. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης, επί της οδού Σόλωνος στην πρόσοψη του πρώην κινηματογράφου “ΑΘΗΝΑ” στη Δ.Κ.Α.Α.

3. ΄Εγκριση Γεωμετρικής Μεταβολής στο Ο.Τ. 450 της Πολεοδομικής Ενότητας “Γειτονιά 3-4” της Δ.Κ. Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (αίτηση Λουκόπουλου Σωτήριου και Κωστοπούλου Μαρίας)

 

 

Μοιράσου την σελίδα