Συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Καματερού δια περιφοράς την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Καλείσθε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου  έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄/136/09-07-2022) άρθρο 78 (Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19), στις 21 Ιουλίου 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα (14.00), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 83 & 88 του Ν. 3852/2010    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 4ης 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 21 / 07 / 2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ  ΤΗΝ Αρ.Πρωτ. 16033/18-07-2022 
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:


Α/Α                                              ΘΕΜΑ
1.    «Έκφραση γνώμης για τα αναφερόμενα στην υπ΄αρ. πρωτ. 14960/4-7-2022 έγγραφη καταγγελία κατοίκων των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Τιρύνθου των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού».
2.    «Τοποθέτηση κάτοπτρου σε διασταύρωση των οδών Ιερού Λόχου και Αντιγόνης στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού».
3.    «Τοποθέτηση κάτοπτρου σε διασταύρωση των οδών Φιλοκτήτου αρ.13 και Καρόλου Κουν 16 στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 12913/09-06-2022  έγγραφο αίτημα κατοίκων της περιοχής Αγίου Τρύφωνα στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού».
4.    «Διατύπωση γνώμης για συγκοινωνιακή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού» 
5.    «Διατύπωση γνώμης για την αξιοποίηση των ανενεργών γραμμών του ΟΣΕ στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού»
6.    «Διατύπωση πρότασης για την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στην συμβολή της οδού Γούναρη με την Λεωφόρο Φυλής στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού»
      


 

Μοιράσου την σελίδα