Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Νοεμβρίου 2021

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 47η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ.Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα), στις 2-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1)  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ Δ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” (Α.Μ. 146/2020)

 

2) Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού (υλικά κεραμικής) του Δήμου μας

 

3)  Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου της  Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού» (A.M. 58/2021)

 

 

Μοιράσου την σελίδα