Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Σεπτεμβρίου 2021

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 41η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ.Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα), στις 28-9-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1)     Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά σε δαπάνη για  Τέλη ΚΤΕΟ

2)   Έγκριση όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Κ.Δ. για την εκτέλεση του έργου: Ωρίμανση έργων και δράσεων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού”, συνολ.ποσού 620.000,00 € ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

3.   Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2021

4.   Εξειδίκευση  πίστωσης για επιχορήγηση προς τον Ιερό  Ναό του  Αγίου Νικολάου Καματερού (συσσίτιο απόρων)

5.  Έγκριση επάρκειας επανορθωτικών μέτρων της ένωσης οικονομικών φορέων ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α. Ε. - ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ”, προσωρινού αναδόχου έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (Α.Μ. 43/2017)

6. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 151/2021 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (A.M. 175/2020) προϋπολογισμού 190.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

7. Λήψη απόφασης περί εξωδίκου συμβιβασμού για την τμηματική καταβολή για την εκκαθάριση της δαπάνης των υπ αριθμ.2438/2011 και υπ αριθμ.2439/2011 αποφάσεων του 3ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

8. Ανάκληση της υπ. Αριθμ  358/2021 απόφασης Ο.Ε., που αφορά: αποδοχή φακέλου και έγκριση όρων διακήρυξης της Α.Μ. 108/2021, για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση-ανακατασκευή οδοστρωμάτων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου της Δ.Κ.Α.Α.

 

 

Μοιράσου την σελίδα