Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7 Σεπτεμβρίου 2021

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 38η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ.Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα), στις 7-9-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Μαρίας Ζάκκα του Αναστασίου εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014

 

2)  Λήψη απόφασης α) περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2021 με τίτλο: «Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου» και β) περί σύναψης εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση του Χρήστου Καματερού, λόγω φθοράς του  οχήματός του.

 

3) Λήψη απόφασης α) περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2021 με τίτλο: «Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου» και β) περί σύναψης εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση της Ελπίδας Μανδελένη, λόγω φθοράς του οχήματός της

4) Λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 470/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου   Αθηνών

5) Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας “WURTH” που αφορά παροχή υλικών προς το Δήμο μας, στα πλαίσια της πραγματοποίησης του ημιμαραθωνίου “West Run

6) Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Αυγούστου 2021  

7)  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του  Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (Α.Μ. 31/2019)

8)   Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα