Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Νοεμβρίου 2021

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 49η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ.Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα), στις 9-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) ΄Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για δαπάνη που αφορά σε τοποθέτηση 1 φωτιστικού σώματος και 1 στύλου ηλεκτροφωτισμού επί της οδού Οιτύλου (μεταξύ των οδών Γλάστρας και Τήνου) στη Δ.Κ.Καματερού, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

2) Διαγραφή οφειλών από Πράξη Εφαρμογής Γ2 και Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ

3) Αποδοχή φακέλου της Α.Μ. 27/2021, για την εκτέλεση της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ”

4)  Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Παναγιώτη Λυκομήτρου στο Ο.Τ. 346 της Δ.Κ. Καματερού

5)  Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Αναστασίου Αθανασίου στα Ο.Τ. 300 και 302 της Δ.Κ. Καματερού.

6) Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Ερμιόνης Φλούδα στο Ο.Τ. 300 της Δ.Κ. Καματερού

7)  Αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού Δήμου Ο.Ε. 2021

8) Αποδοχή Φακέλου της Α.Μ. 153/2021 για την «Προμήθεια υπόγειων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων»

9) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Επεκτάσεις τμημάτων αγωγών ομβρίων - Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής (Α.Μ 83/2015)”, συνολικής δαπάνης εργασιών 27.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

10) Έγκριση όρων χορήγησης επενδυτικού δανείου στο Δήμο μας  συνολικού ποσού  11.500.000,00, για την εκτέλεση έργου « Δίκτυο παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε οδούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 

Μοιράσου την σελίδα