Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 1η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 10-1-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 , για συζήτηση του παρακάτω, μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 Έγκριση 4ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Δήμου Αγ. Αναργύρων- Καματερού για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα