Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 38η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 12-9-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:


Λήψη απόφασης για παραίτηση από το δικόγραφο αγωγής του Δήμου, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εντολή εκπροσώπησης του Δήμου.

 

Μοιράσου την σελίδα