Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 33η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 5-7-2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :
1.  Eισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση καλοκαιρινής γιορτής  των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)  του Δήμου  λόγω λήξης του σχολικού έτους 2022” ΑΜ 89/2022

2.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 15.828,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την υπηρεσία: Πραγματοποίησης Αθλητικής εκδήλωσης: “ Αγώνας δρό-μου 2ο WESTRUN ” 

3. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. Καταθ.: 53015/2022 αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων  που έχουν ασκήσει οι πρώην εργαζόμενοι Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, κ.λπ..
 

Μοιράσου την σελίδα