Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 37η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 5-9-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1)   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2023
2)   Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων
      λογαριασμών μηνός Ιουλίου 2023

 

Μοιράσου την σελίδα