Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 11η (έκτακτη)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 7-3-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος, της ημερήσιας διάταξης:


Λήψη απόφασης περί έγκρισης της από  7-12-2022 ανταίτησης που άσκησε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών

Το επείγον του θέματος, συνίσταται  στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης, σχετικά με το παραπάνω θέμα, μέχρι και την 7-3-2023, ύστερα από υπόδειξη της Εισηγήτριας του 2ου Δημόσιου Τμήματος Εφετείου Αθηνών. Στην περίπτωση που δεν την προσκομίσουμε εγκαίρως, θα μας απορρίψει το δικαστήριο. 

Μοιράσου την σελίδα