Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 7η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 7-2-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.   Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για την Διαχείριση  Ενταλμάτων Προπληρωμής  που αφορά δαπάνες της Τεχνικής Υπηρεσίας και ορισμός υπολόγου διαχειριστή έτους 2023

2.     Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού

3.     Απαλλαγή υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά πληρωμή ασφαλιστήριου συμβολαίου του οχήματος ΚΤΥ 2026, που περιήλθε στο Δήμο έπειτα από δωρεά

4.     Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για δαπάνη που αφορά σε ανανέωση μίσθωσης ταχυδρομικής θυρίδας στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ  Αγίων Αναργύρων

5.     Διαπίστωση επάρκειας επανορθωτικών μέτρων οικονομικού φορέα στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου “Ανακατασκευή της οδού Κ. Παλαμά της Δ.Κ. Καματερού με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία και προσβασιμότητα” (Α.Μ. 135/2020)

6.   Αποδοχή χορηγίας διαφόρων ειδών τροφίμων, στο πλαίσιο του εορτασμού της Καθαρής Δευτέρας, που θα συνδιοργανώσει ο Δήμος μας με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Ιλίου

                        

 

Μοιράσου την σελίδα