Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 35η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 8-8-2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1)   Απαλλαγή υπαλλήλου  από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά στην επισκευή του χρηματοκιβωτίου της οικονομικής υπηρεσίας

2) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για οικονομική ενίσχυση του κ. Θεόδωρου Αναστασόπουλου

3)   Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για οικονομική ενίσχυση της κ. Χαλιλοπούλου Ελένη

 

Μοιράσου την σελίδα