Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2022

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε, στην 48η (τακτική)  δια περιφοράς, συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 1 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης υπαλλήλων  στην Κοπεγχάγη για συμμετοχή στο τεχνικό ετήσιο συνέδριο υγιών πόλεων

 

 

Μοιράσου την σελίδα