Συντήρηση-ανακατασκευή οδοστρωμάτων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου των Αγίων Αναργύρων

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 108/2021 μελέτης για την κατασκευή του έργου “Συντήρηση-ανακατασκευή οδοστρωμάτων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου της Δ.Κ.Α.Α.”

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού πρόκειται να προβεί σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου “Συντήρηση-ανακατασκευή οδοστρωμάτων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου της Δ.Κ.Α.Α.” (α.μ. 108/2021), προϋπολογισμού  2.016.129,03ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

ΜΕΛΕΤΗ

 

 

Μοιράσου την σελίδα