Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου    (έκτακτη συνεδρίαση)

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 34η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, στις 10-12-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης     

  Το επείγον της συνεδρίασης συνίσταται: α) για τα μεν δύο πρώτα θέματα, στην άμεση ανάγκη απόδοσης των ποσών στις σχολικές επιτροπές του Δήμου, προκειμένου τα σχολεία να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης, αλλά και τις άλλες λειτουργικές ανάγκες τους και β)  για το δε τρίτο θέμα, στην άμεση ανάγκη συγκρότησης της Σχολ.Επιτρ.Α΄θμιας Εκπ/σης, προκειμένου αυτή να συνεδριάσει και να κατανείμει ανά σχολείο, τα ποσά που θα δοθούν στις Σχολικές Επιτροπές.

 

Παρακαλούμε, να στείλετε τη δήλωση της ψήφου σας, για τα θέματα της  Η.Δ. , απαντώντας με mail, έως ώρα 12:00 της 10-12-2021.

Μοιράσου την σελίδα