Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς την 1η Σεπτεμβρίου 2021

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (λόγω πανδημίας κορονοϊού-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020-ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών αρ.426/13-11-2020) την 1η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οε 2021

2. Παραχωρήσεις χρήσης σχολικών χώρων του Δήμου, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

3. Παραχωρήσεις χρήσης σχολικών χώρων του Δήμου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Μοιράσου την σελίδα