Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Νοεμβρίου 2021

 https://youtu.be/7NGvcE1imqY

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 29η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάρκου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου μας (Λ.Δημοκρατίας 61 ΄Αγιοι Ανάργυροι), στις 10-11-2021, .ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δηλ δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών αρ. 643/2021-ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                     

                                                       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 10-11-2021,ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22546/5-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                      

 

 

 

1.   Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 8/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καματερού και καθορισμός δόσεων του τιμήματος, για την προσκύρωση ιδιοκτησίας Ευανθίας Συκιωτάκη συζ. Αντωνίου το γένος Τσιχλή Εμμανουήλ,  στο Ο.Τ. 974, στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού και καταβολή αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

2.   Έγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου,  ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 315/2020 εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

3.   Χορήγηση υποτροφίας σε αριστεύσαντα μαθητή, του Δημοτικού μας Ωδείου – εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

4.   ΄Εγκριση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Φιλοξενίας-χρήσης, του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Εθνικός Όμιλος  Φιλάθλων Πειραιώς-Φαλήρου» στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

5.  Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας  - εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

6.  Τροποποίηση της με αρ.311/2020 αποφ.Δημ.Συμβ.,που αφορά:  κατακύρωση Πρακτικού της 20-11-2020 και έγκριση  αποτελέσματος της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση των Μελών, Επιτροπής Προσωρινής  & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων (Α.Μ 45/2017)”   εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

7. Τροποποίηση της με αρ. 47/2021 αποφ.Δημ.Συμβ., που αφορά:   κατακύρωση του Πρακτικού της 25-02-2021 και έγκριση του αποτελέσματος της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση των Μελών Επιτροπής Προσωρινής  & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων (Α.Μ 76/2016)”   εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

8. Τροποποίηση της με αρ. 8/2021 αποφ. Δημ.Συμβ., που αφορά: κατακύρωση του

Πρακτικού της 09-12-2020  και έγκριση του αποτελέσματος της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση των Μελών Επιτροπής Προσωρινής  & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Συντήρηση πεζοδρομίων (Α.Μ. 129/2017)”   εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

9.  ΄Εγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης χώρου στέγασης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτισμού – Αθλητισμού του Δήμου μας εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

10. Έγκριση όρων χορήγησης επενδυτικού δανείου στο Δήμο μας  συνολικού ποσού  11.500.000,00, για την εκτέλεση έργου « Δίκτυο παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε οδούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης   – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

11.  Τροποποίηση (5η) Τεχνικού Προγράμματος Δήμου οικ.έτους 2021 εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

12. Αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος

 Οικονομικών Υπηρεσιών

13.  Αίτημα των Δημοτικών Παρατάξεων: “΄Αγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Πόλη Αλληλεγγύης και Δημιουργίας”, “Πόλη του Αύριο, “Αλληλεγγύη, η δύναμή μας”, “Νοιάζομαι”, “Ανυπότακτη Πόλη” και Επιτροπής κατοίκων, σχετικά με συζήτηση, για το θέμα της υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΗ και της κατάργησης των πυλώνων 

14.  Αίτημα της Δημ.Παράταξης: “Λαϊκή Συσπείρωση”, για συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο μας και την ανάγκη της λήψης επειγόντων μέτρων

Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις

Ακολουθεί το link του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου

 

 https://youtu.be/7NGvcE1imqY

 

Μοιράσου την σελίδα