Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου 2021

Link ζωντανής συνεδρίασης:  https://youtu.be/-ztGiXJuPw4

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 30η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάρκου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου μας (Λ.Δημοκρατίας 61 ΄Αγιοι Ανάργυροι), στις  18-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών αρ. 643/2021-ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 18-11-2021ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 23185/12-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                    

 

 

 

1.   Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον ισολογισμό –

      αποτελέσματα χρήσης έτους 2021 του Δήμου μας και καθορισμός αμοιβής τους

      – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

2.   Τροποποίηση της με αρ. 118/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί

      Ορισμού υπευθύνων για την διαχείριση έργων του Προγράμματος  Δημοσίων

      Επενδύσεων,  μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών  – εισηγητής Αντιδήμαρχος

      Οικονομικών Υπηρεσιών

 

3.   Τροποποίηση της 31/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά

       “Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής  & Οριστικής  Παραλαβής του έργου με

       τίτλο “Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτηρίων (Α.Μ 25/2015)” – εισηγητής

       Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

4.    ΄Εγκριση καταστροφής υλικού Εσπερινού Γεν.Λυκείου Αγίων Αναργύρων

        εισηγητής Πρόεδρος Σχολ.Επιτρ.Β’θμιας Εκπ/σης

 

5.    Καθορισμός τιμήματος, για την προσκύρωση ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα Καριτζή

       και Μαρίας Κάρκουλα στο Ο.Τ. 206 στη Δ.Κ.Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος

       Τεχνικών Υπηρεσιών

 

6.   Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων, για

      το έτος 2022  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

7.   Καθορισμός τελών διαφήμισης, του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, έτους

      2022  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

8.   Καθορισμός μειώσεων και απαλλαγών τελών καθαριότητας και φωτισμού και

      δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για ειδικές κοινωνικές κατηγορίες,

      για το έτος 2022  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

9.  Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων

     χώρων για το έτος 2022  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

10.  ΄Εγκριση Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού,

      για το οικονομικό έτος 2022 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις

Ακολουθεί το link της ζωντανής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

 https://youtu.be/-ztGiXJuPw4

 

Μοιράσου την σελίδα