Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Σεπτεμβρίου 2021

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021 (εξ αναβολής της προγραμματισμένης για 22–9-2021 συνεδρίασης),που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού -  αίθουσα ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΑ – Δ/νση: Αγίας Παρασκευής 40 στη Δ.Κ.Α.Α στις 29-9-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 29-9-2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19095/24-9-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                        

 

Σύνταξη μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ. 361 της Πολεοδομικής Ενότητας Γειτονιά 3-4 της Δ.Κ. Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών   
 Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη μονοδρόμηση της οδού Μαραθώνος, στη Δ.Κ.Κ. εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 Δωρεάν ταφή άπορου δημότη  εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Πολιτικής
΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Β.Δ.) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Πολιτικής
Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Ζ.Δ.) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων.Πολιτικής   
 Έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού της δράσης με τίτλο ΤΙΜΕ4EU (It s our time, it s time for Europe) το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από  το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Europe for Citizens και της ενδεικτικής κατανομής Δαπανών για το έτος 2021  εισηγητής Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού &   Ευρωπ.Προγρ/των
Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου, στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη, στη  Δ.Κ.Α.Α. εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Παραχώρηση  χρήσης κοινόχρηστου χώρου, στην κεντρική πλατεία Ανάκασας, στη  Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Ακύρωση της με αρ. 186/21 αποφ. Δ.Σ., που αφορούσε τη μετακίνηση αντιπροσωπείας του Δήμου μας, στο Δήμο Λύσης Κύπρου (η σχετ.απόφ. ελήφθη απ την Οικονομική Επιτροπή) -εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών
 

 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο Αποκαταστάσεις  & βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού μετά την πλημμύρα της 22-10-2015 (Α.Μ 95/2015), συνολικής δαπάνης εργασιών 623.695,47€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο Αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο (Α.Μ 65/2017), συνολικής δαπάνης εργασιών 51.708,22€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο Συντήρηση δημοτικών κτηρίων (Α.Μ 136/2017), συνολικής δαπάνης εργασιών 26.997,16€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο Αποκατάσταση-Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου (λακκούβες) (Α.Μ 202/2018), συνολικής δαπάνης εργασιών 56.096,42€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων µε τους αναπληρωτές τους ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Συµβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Αίτηση πρόωρης λύσης σύμβασης της εταιρείας ΙΝΚΑΤ Α.Ε. αναφορικά με την μίσθωση περιπτέρου που βρίσκεται επί της Λ. Δημοκρατίας, στην πλατεία «Ανοικτής Αγκαλιάς» (Σαλίγκαρος) εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Ορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, διδακτικού έτους 2021-2022  εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Αθλητισμού
Πρόθεση  συμμετοχής  του Δήμου μας,  στο Πρόγραμμα του  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους.  εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινων. Πολιτικής
 Ανανέωση της συμμετοχής του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια - Ευρώπη», με την υποβολή του νέου εγγράφου πολιτικής δέσμευσης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του και τις περαιτέρω ενέργειες  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Δωρεάν ταφή, τιμής ένεκεν, του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της Δημ.Παράταξης Αλληλεγγύη  κ. Γεωργίου Κομματά   – εισηγ. Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. και υπεύθυνη Δ.Σ. θεμάτων Κοιμητηρίου
 Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη μονοδρόμηση του τμήματος της  οδού Ξάνθης,  μεταξύ των οδών Ρούμελης και Κων/λεως, στη Δ.Κ.Α.Α.  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 Εγκριση επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Διατύπωση απόψεων και θέσεων σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – εισηγητής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Link για ζωντανή σύνδεση:

ttps://youtu.be/NG2nlbN09pU

 

Μοιράσου την σελίδα