Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 Οκτωβρίου 2021

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 24η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί   στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού -  αίθουσα “ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΑ” – Δ/νση: Αγίας Παρασκευής 40 στη Δ.Κ.Α.Α., στις 6-10-2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                          

                                                                                                                                                  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 6-10-2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19768/1-10-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                        

 

 

 

1. Συζήτηση για την κατάσταση στην Παιδεία και τα προβλήματα των σχολείων της

    πόλης μας, ύστερα από αίτημα που κατατέθηκε απ’ τη Δημ.Παράταξη: “Λαϊκή

    Συσπείρωση”

 

2. Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στο ευρωπαϊκό δίκτυο

    “Συμφωνία των Πράσινων Πόλεων” (Green City Accord), εξουσιοδότηση του

     Δημάρχου για την υπογραφή της και τις περαιτέρω ενέργειες και ορισμός

    εκπροσώπων – εισηγητής Αντιδ.Προγραμ/σμού, Ευρωπ.Προγρ/των &

    Αναπτυξ.θεμάτων

 

3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος

    Τεχνικών Υπηρεσιών

 

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2021 - εισηγητής Αντιδήμαρχος

     Οικονομικών Υπηρεσιών

 

             Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

 

 https://youtu.be/tSAQ-fdvw0k 

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα