Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

Link ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: https://youtu.be/5x6cq-l9A7Q

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου   (εξ αναβολής)

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 35η (τακτική) εξ αναβολής, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάρκου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου μας (Λ.Δημοκρατίας 61 ΄Αγιοι Ανάργυροι), στις 15-12-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών αρ. 643/2021-ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης     

                                 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 15-12-2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 26077/10-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                        

 

 

 

1.   Αποδοχή της 135/2020 μελέτης, που αφορά την κατασκευή του έργου:

      “Ανακατασκευή της οδού Κ.Παλαμά, με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία και

       προσβασιμότητα” (Α.Μ. 135/2020) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών

       Υπηρεσιών

 

2.  Τροποποίηση της υπ’αρ. 176/2019 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ ΩΟΕΣΩ62-ΥΓ2) που αφορά την

      Ομάδα Έργου του έργου με τίτλο "LIFE-IP AdaptInGR: «Ενισχύοντας την εφαρμογή

      πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the

      implementation of adaptation policy across Greece) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών

      Υπηρεσιών

 

3.   Έγκριση της ενδεικτικής κατανομής του προϋπολογισμού του Δήμου ΑΑΚ για το έτος 2022

       στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "LIFE-IP AdaptInGR: «Ενισχύοντας την εφαρμογή

       πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the

       implementation of adaptation policy across Greece) το οποίο έχει ενταχθεί και

       συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE IP, το Πράσινο Ταμείο και ίδιους

       Πόρους - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών    

 

4.   Δωρεάν παραχώρηση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών από παροπλισμένα

      οχήματα του Δήμου μας - εισηγητής Αντιδήμαρχος Υπηρ.Περιβάλλοντος

 

5.   Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

      σε Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης, στην πλατεία Κοκκινόπουλου, στη Δ.Κ.Α.Α.-

      εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

6.   Μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας -

      εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

7 Έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού της δράσης με τίτλο "ΤΙΜΕ4EU" (It's our

      time, it's time for Europe) για το 2022 το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται

      από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Europe for Citizens εισηγητής Αντιδήμαρχος

       Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

8.   Παραχώρηση  χρήσης σχολικού χώρου A΄ θμιας Εκπαίδευσης (7ο Δημ.Σχολείο

       Αγίων Αναργύρων)   -  εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

9.  Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – εισηγητής κ. Δήμαρχος

 

10.  Λήψη απόφασης επί των αγωγών που έχουν ασκήσει οι εργαζόμενοι – γυμναστές

       ΙΔΟΧ,  του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού -  εισηγητής Αντιδήμαρχος

       Διοικητικών Υπηρεσιών

 

11.  Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμήματος για  την προσκύρωση  ιδιοκτησίας

       Ιωάννη Καναβιτσά και Εριφύλης Γιαννούτσου, στο Ο.Τ. 286 στη Δημοτική

       Κοινότητα Καματερού -  εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

12.  Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμήματος για  την προσκύρωση  ιδιοκτησίας

       Σπυρίδωνα Καριτζή και Μαρίας Κάρκουλα, στο Ο.Τ. 206 στη Δημοτική Κοινότητα

       Καματερού -  εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

13. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμήματος για  την προσκύρωση  ιδιοκτησίας

      Παρασκευής Πίντζου κ.λπ. στο Ο.Τ. 20  στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού  -  

       εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

14.  Καταβολή της παροχής γάλακτος σε χρήμα, σε όλους τους δικαιούχους

       εργαζόμενους του Δήμου μας  -  εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

15.  ΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη Ι.Κ.-  εισηγητής Αντιδήμαρχος

        Κοινων.Πολιτικής

 

16.  ΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη Μ.Π. - εισηγητής Αντιδήμαρχος

        Κοινων.Πολιτικής

 

17.  Τροποποίηση της υπ΄αρ. 212/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

        Αγ. Αναργύρων -Καματερού " Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων

        Δημιουργικής Απασχόλησης -ΚΔΑΠ " του Δήμου -  εισηγητής Αντιδήμαρχος

        Διοικητικών Υπηρεσιών

 

18.   Έγκριση του υπ’αρ.: 1/2021 Πρακτικού Επιτροπής για την καταστροφή

        αντικειμένων άνευ αξίας – εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. τεχνικών συνεργείων

 

19.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2021

LINK ζωντανής σύνδεσης Δ.Σ. : 

https://youtu.be/5x6cq-l9A7Q 

Μοιράσου την σελίδα