Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου (Ειδική) στις 18 Νοεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου   (ειδική)

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 31η (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πάρκου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου μας (Λ.Δημοκρατίας 61 ΄Αγιοι Ανάργυροι), στις 18-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00, σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών αρ. 643/2021-ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης     

                                 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 18-11-2021,ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 23186/12-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                    

   1.   ΄Εγκριση του προϋπολογισμού Δήμου μας, οικ.έτους 2022, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας- εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών

2.   Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το οικον.έτος 2022 του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 8  της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 καθώς και τις διατάξεις του αρ. 202 του Ν.4555/2018  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών

Link ζωντανής συνεδρίασης:

https://youtu.be/-ztGiXJuPw4

Μοιράσου την σελίδα