Σύγκληση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 6η/2021 τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής β/ βάθμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 4484/11-10-20) Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στην περιφέρεια Αττικής )  την 19η του μηνός ΙΟΥΛΊΟΥ   2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 13.00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Θεμα 1ο _:  “Αποδοχή και κατανομή Β΄ δόσης 2021 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων”

Θεμα 2ο : “Λήψη απόφασης σύμφωνα με το ΦΕΚ2149/Β 25-5-21 & 2738/Β 25-06-21 σχετικά  με τις πληττόμενες επιχειρήσεις-σχολικά κυλικεία για τα μισθώματα των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου & Ιουνίου   2021”

Θεμα 3ο :  Ορισμός επιτροπής καταστροφής υλικού στο 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ”

 

Μοιράσου την σελίδα