Σύγκληση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 9ης τακτικής σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

       Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10η/2021 Τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής β/ βάθμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΕΓΚΥΚΛΊΟΥ 68ΗΣ 6/12/21 ) Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στην περιφέρεια Αττικής )   την 14η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ   2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

 

Θέμα 1ο :     “Αποδοχή &  Κατανομή  Δ΄ Δόσης 21 στα σχολεία της Β΄θμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους

 

Θέμα 2ο :    “Αποδοχή & Κατανομή συμπληρωματικής κατανομής έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών & κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης στα σχολεία

 

Θέμα 3ο“Ορισμός επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 1ο ΓΕΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 

Θέμα 4ο _:  “Έγκριση διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας για πετρέλαιο θέρμανσης (22/23, 23/24 & 24/25) από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού.”

Μοιράσου την σελίδα