Σύγκληση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

Σύγκληση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022. Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μοιράσου την σελίδα