Σύγκληση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 6Η/2021  τακτικής  συνεδρίαση  της Σχολικής     Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης,  που θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 4484/11-10-20) Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στην περιφέρεια Αττικής )    την 19η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και  ώρα 12.00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Θεμα 1ο :  “Αποδοχή και κατανομή της Β΄δόσης  2021 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της  α΄θμιας  του  Δήμου  μας  

Θεμα 2ο :  “Αμοιβή Σχολικών τροχονόμων για τον μήνα  ΙΟΥΝΙΟΥ  2021

Θεμα 3ο:  “ Λήψη απόφασης σύμφωνα με το ΦΕΚ2149/Β 25-5-21 & 2738/Β 25-6-21 ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΤΤΌΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΊΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΝΏΝ ΜΑΡΤΊΟΥ, ΑΠΡΙΛΊΟΥ, ΜΑΐΟΥ & ΙΟΥΝΊΟΥ 2021.

Θεμα 4ο :Αίτηση Παραίτησης της κ. Χριστοφόρου Κυριακής από την μίσθωση  κυλικείου στο 5ο Δημ.Σχολείο Καματερού σύμφωνα με την τροπολογία 4735/20 αρθρο 44 παρ.3β”

Θεμα 5ο :“ Αίτηση Παραίτησης της κ. Ανδριτσοπούλου Αναστασίας από την μίσθωση  κυλικείου  στο 8ο Δημ.Σχολείο Καματερού λόγω λήξης της σύμβασης και την μη αποδοχή παράτασης ”

Μοιράσου την σελίδα