Σύγκληση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην 1Η/2023  Πρόσκληση Τακτικής  συνεδρίασης  της Σχολικής  Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης,  που θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  (Ν.4954/2022 , ΦΕΚ136/Α/09-07-22) την 31η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ   και  ώρα 13.00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Θέμα   1ο :     «Παραίτηση Σχολ/κού Τροχ/μου & τοποθέτηση νέου στο 7ο Δημ.Σχολ. Καματερού»

Θέμα  2ο:  «Αποζημίωση  σχολικών Τροχονόμων μηνών ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ”»   

Θέμα 3ο :  «Αποδοχή Δωρεάς από τον Αθλητικό Τοξευτικό Όμιλο Φιλοκτήτης προς το 3ο Δ.Σ. Αγ.Αναργύρων»

Θέμα  4ο :    «Ορισμός επιτροπής καταστροφής υλικού στο 6ο ΝΗΠ.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»

Θέμα 5ο:  «Παραχώρηση Σχολ. Χώρου του 7ου Δημ. Σχολ. Αγ.Αναργύρων στον ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ»

 

Μοιράσου την σελίδα