Ψήφισμα κατά του πολέμου στην Ουκρανία

ΘΕΜΑ:     Ψήφισμα, κατά του πολέμου στην Ουκρανία

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις 13 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική (εξ αναβολής της προγραμματισμένης για 6-4-2022) συνεδρίαση,  στην αίθουσα του Πάρκου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου μας - Λ.Δημοκρατίας 61 ΄Αγιοι Ανάργυροι (σύμφωνα με το έγγραφο Υπ.Εσωτ.αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/ΟΙΚ.17530/13-9-2021), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8332/8-4-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,  κατά τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν.4555/18 και 2 του Ν.4623/12, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ψήφισμα κατά του Πολέμου στην Ουκρανία 
 

Μοιράσου την σελίδα