22η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

LINK ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=bQF13ZW2W4A

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2023, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 26/7/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849 – ΦΕΚ 1954/26-3-2023 τεύχος Β), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010   και σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκύκλιου με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ  26-7-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16803 / 21-7-2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                         


1) Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στην υπ. αριθμ. 1971/15-6-2023 (ΑΔΑ: 67Α57Λ7-ΤΗ5) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 - Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020» – εισηγητής Αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος

2) Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου του ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Α.Α.Κ.» με Α.Μ. 95/2022 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

3) Συμπλήρωση της με αρ. 35/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΘΡ4Ω62-ΘΣΚ), που αφορά  εγκριθείσες θέσεις πρόσληψης τακτικού προσωπικού  έτους 2023 - εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

4) Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Ούλοφ Πάλμε No 24, στην Δ.Κ.Α.Α.» – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

5) Έγκριση ιδ. Συμφωνητικού φιλοξενίας χρήσης των Αθλητικών Συλλόγων στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου μας - εισηγητής Αντιδήμαρχος  Πολιτισμού - Αθλητισμού

6) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝ (ΑΝΤΙΤΙΜΟ) για την συμμετοχή στα τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού Αθλητισμού 2023-2024 - εισηγητής Αντιδήμαρχος  Πολιτισμού - Αθλητισμού

7) Διαγραφή οφειλών από  Πράξη Εφαρμογής  Γ2 ( ΣΙΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ. Υπηρεσιών

8) Διαγραφή οφειλών από  Πράξη Εφαρμογής  Γ2 ( ΦΑΪΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ. Υπηρεσιών

9) Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών - εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

10) παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του παραρτήματος του 1ου νηπιαγωγείου της  Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ. Υπηρεσιών

11)  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΜΟΓΗ ΤΩΝ Β/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.Α.Κ. ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017», με Α.Μ. 120/2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

12) Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2022 της ΓΑΙΑ Δημοτική  Α.Ε.-΄Εκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.-  απαλλαγή μελών Δ.Σ. -  εισηγήτρια η Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

13) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «AΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ», με Α.Μ. 43/2017– εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

14) Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Α.Α.Κ. (1ο Γυμνάσιο-1ο ΓΕΛ Καματερού, 7ο Δ.Σ. Καματερού, 8ο Δ.Σ. Αγ.Αναργύρων)» (A.M.30/2023)– εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

15) Ορισμός εξειδικευμένου μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (A.M.01/2022)– εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

16)  Έγκριση όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης Ενεργειακής Αποδοτικότητας»– εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

17) " Εγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου μας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024" - εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Μοιράσου την σελίδα