6η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (Α’ 163), σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 6η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2024 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 5-3-2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 14.00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1) Έγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου  ευπαθών κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 285/2023_εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

2) Σύνταξη μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Ο. Τ. 695 της πολεοδομικής ενότητας “ΓΕΙΤΟΝΙΑ 3-4” της  Δ.Κ.Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού_ εισηγητής Αντιδήμαρχος Δόμησης και Αστικής Αναζωογόνησης

3) Έγκριση ανακοίνωσης ΣΜΕ 01/2024 για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με καλλιτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων_εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ψηφιακής Μετάβασης

4) Έγκριση συμμετοχής στελεχών στην 5η Συνάντηση Εργασίας για το Πρόγραμμα“GreenYouth:Climate Change awareness through Youth to promote a sustainable Europe in beside of Covid19”( CERV-2022-CITIZENS-TOWNS-NT) , με αρ. Πρότασης 101091128)  από 22 έως και 25  Δεκεμβρίου 2024  β) έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό, γ) έγκριση σχετικής δαπάνης μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, δ) έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης_εισηγητής Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής


5) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων” (Α.Μ. 75/2018), συνολικής δαπάνης εργασιών  244.314,29€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α._εισηγητής Αντιδήμαρχος Δόμησης και Αστικής Αναζωογόνησης

6) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση ομβρίων επί της οδού Αγίου Ανδρέα Δ.Κ.Α.Α” (Α.Μ. 54/2022), συνολικής δαπάνης εργασιών  13.014,54€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.._εισηγητής Αντιδήμαρχος Δόμησης και Αστικής Αναζωογόνησης

7) Προγραμματισμός Προσλήψεων στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» για τη χρονική περίοδο 2023-2024_εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ψηφιακής Μετάβασης  
                                  

                                                                            ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1)  Εγκατάσταση κόμβου φωτεινής  σηματοδότησης στη διασταύρωση των οδών Λεωφ. Δημοκρατίας και Γούναρη στον Δήμο Αγ. Αναργύρων – Καματερού

2)  Ακύρωσης της υπ’ αρ. 41/2024 απόφασης  Δημοτικής Επιτροπής

3) Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Έργου με τίτλο  «Δίκτυο παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε οδούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

Μοιράσου την σελίδα