9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

LINK LIVE ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=S8oVeWbYPhM

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου   

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2024, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 13 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, σύμφωνα  με αρ. 67 του Ν. 3852 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 Φ.Ε.Κ. Α΄91 και και σύμφωνα με με την εγκύκλιο 375 /02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.

1) Έγκριση εκποίησης οχημάτων στο τέλος του Κύκλου Ζωής τους_εισηγητής Διεύθυνση Περιβάλλοντος
2) Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση  κινητών και ακινήτων του Δήμου, για το έτος 2024._ εισηγητής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3) Έγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου ευπαθών κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 285/2023 (Αποφ.77_2024 Δημοτικής Επιτροπής)_εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 4) Ορισμός υπευθύνου Λογαριασμού 24/26156079  Ταμειακής διαχείρισης Τραπέζης
  Ελλάδος.._ εισηγητής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

5) Λήψη απόφασης για την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας  του «Μητρώου Εθελοντών του    Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού»»._εισηγητής Νομική Υπηρεσία

6) Σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Ο. Τ. 695 της πολεοδομικής ενότητας “Γειτονιά 3-4” της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Α.Α.Κ. (Απόφ.78_2024 Δημοτικής Επιτροπής)_εισηγητής Αντιδήμαρχος Δόμησης και Αστικής Αναζωογόνησης

7) Άρση ή επανεπιβολή σε τμήμα του Ο.Τ 68 της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού  που είναι χαρακτηρισμένο ως κοινωφελής χώρος για την ανέγερση κτιρίου πολλαπλών  χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4759/2020 (σχετ.: η υπ΄αριθ. 20250/13-9-2023 αίτηση Διελά Γεωργίου)_εισηγητής Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

8) Συζήτηση για την ασφαλτόστρωση της οδού Ημαθίας στην Δημοτική Κοινότητα   Καματερού  (Σχετ: αίτημα κατοίκων της περιοχής ΑΠ 3145/16.2.2024)  

9) Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου._εισηγητής Νομική Υπηρεσία


10) Έγκριση  Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας τμήματος  ΚΑΠΗ  (Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων)_εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής Υγείας

11) Εισήγηση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση_εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής Υγείας

12) Δωρεά υπηρεσιών για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα για την συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού κέντρου για την απασχόληση έως και την 31/07/2024_εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής Υγείας.

LINK ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

https://youtube.com/live/S8oVeWbYPhM?feature=share

 

Μοιράσου την σελίδα