Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 με τηλεδιάσκεψη

Link Δημοτικού Συμβουλίου:

https://www.youtube.com/watch?v=kCRTB8huolQ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022 (εξ αναβολής της 19ης λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας), που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 20/7/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010   και σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκύκλιου με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010)


1. Έγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου  ευπαθών κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 224/2022 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ. Υπηρεσιών

2. Παράταση  της  με  αριθμ.πρωτ.  19316/2022  Σύμβασης  για  τη  γενική  υπηρεσία  «Έλεγχος  για  την  πιστοποίηση  των  Παιδικών  Χαρών» με Α.Μ. 42/2022 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

3. καταστροφή υλικών του 8ου Νηπιαγωγείου Αγ.Αναργύρων - εισηγητής Αντιδήμαρχος Παιδείας

4.  έκτακτη οικονομική ενίσχυση της κ. Χαλιλοπούλου Ελένη - εισηγητής εντεταλμ. Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

5.  έκτακτη οικονομική ενίσχυση του κ. Αναστασόπουλου Θεόδωρου - εισηγητής εντεταλμ. Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

6. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε  2023 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ. Υπηρεσιών

7. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυροπροστασία), για το έτος 2023 - εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

8. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε.  ( τακτοποιητικού ) για το έργο κατασκευή δικτύου ακαθάρτων & συνδέσεις ακινήτων¨ (Α.Μ. 04/2020) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

9. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Δεληγιάννη Ν°71, στην Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

10. Τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) στην οδό Μενελάου Νο26, στην Δ.Κ.Κ.» Σχετ: Η υπ’ άριθμ. 8493/11-04-2023 αίτηση – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

11. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της αλλαγής της διατομής του οδοστρώματος (μείωση του πλάτους), τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων και διαβάσεων πεζών στην οδό Αγίων Αναργύρων Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

12. Λήψη Απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού για τη χρήση Κολυμβητηρίου Ιλίου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής -  εισηγητής Αντιδήμαρχος  Πολιτισμού - Αθλητισμού

13ο θέμα_ Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στην υπ. αριθμ. 1971/15-6-2023 (ΑΔΑ: 67Α57Λ7-ΤΗ5) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 - Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020» – εισηγητής Αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος

14ο θέμα_Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου του ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Α.Α.Κ.» με Α.Μ. 95/2022 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

15ο θέμα_  Συμπλήρωση της με αρ. 35/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΘΡ4Ω62-ΘΣΚ), που αφορά  εγκριθείσες θέσεις πρόσληψης τακτικού προσωπικού  έτους 2023 - εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

16ο θέμα_Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Ούλοφ Πάλμε No 24, στην Δ.Κ.Α.Α.» – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

17ο θέμα_ Έγκριση ιδ. Συμφωνητικού φιλοξενίας χρήσης των Αθλητικών Συλλόγων στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου μας - εισηγητής Αντιδήμαρχος  Πολιτισμού - Αθλητισμού

18ο θέμα_ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝ (ΑΝΤΙΤΙΜΟ) για την συμμετοχή στα τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού Αθλητισμού 2023-2024 - εισηγητής Αντιδήμαρχος  Πολιτισμού - Αθλητισμού

19ο θέμα_Διαγραφή οφειλών από  Πράξη Εφαρμογής  Γ2 ( ΣΙΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ. Υπηρεσιών

20ο θέμα_Διαγραφή οφειλών από  Πράξη Εφαρμογής  Γ2 ( ΦΑΪΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ. Υπηρεσιών


Ενημερώσεις  

1) ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2) Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ

 

Μοιράσου την σελίδα