Εντεταλμένοι Σύμβουλοι


Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού    
Κοτσίνης Σπύρος


Αρμοδιότητες:

  • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων Οδοσήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
  • Την  εποπτεία, ευθύνη και  παρακολούθηση του Τεχνικού Συνεργείου.
  • Την εποπτεία και έλεγχο των Αποθηκών.
  • Την  εποπτεία, ευθύνη των φρεατίων της πόλης.
  • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την συντήρηση υποδομών.
  • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

- Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται  δαπάνη  σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

Μοιράσου την σελίδα