Κανονισμός ΕΔΑΠ

 

KANΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Του ΕΛΕΥΘΕΡOΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Η ιδέα της ίδρυσης του Ελεύθερου Δημοτικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου είναι διαποτισμένη από τη διαπίστωση ότι οι δημότες της πόλης μας έχουν ανάγκη για συνεχή και έγκριτη επιστημονική ενημέρωση και εκπαίδευση. Σήμερα η εκπαίδευση και η παιδεία έχουν αποκτήσει νέα φιλοσοφία, στρέφονται σε νέες κατευθύνσεις και προσανατολισμούς καθώς οι γνωστικοί ορίζοντες διευρύνονται και επεκτείνονται. Η δια βίου παιδεία των πολιτών είναι ζητούμενο και αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το Ελεύθερο Δημοτικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού που θα είναι ευέλικτο με συνεχώς διευρυμένα γνωστικά αντικείμενα τόσο των θεωρητικών όσο και των θετικών επιστημών, με όρους και προϋποθέσεις μέσα από το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα αποβλέπουν στην ικανοποίηση των ενδιαφερόντων των πολιτών και στην κάλυψη των πνευματικών τους αναγκών.

(Εξάλλου στον Ν.3463/2006 Κώδικα των Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 75 παρ.5 αναφέρονται ότι ανάμεσα σε άλλες αρμοδιότητες που ασκεί ο Δήμος είναι και η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. Επίσης στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου αναφέρεται: η εκτέλεση προγραμμάτων διά βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.)

 • Κάθε πολίτης έχει αναφαίρετο δικαίωμα να αναπτύξει τα ενδιαφέροντα, να αποκτήσει γνώσεις, να έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά πεδία, αντικείμενα και επιστήμες.
 • Κάθε δημότης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν μέσα από την προβολή θεμάτων, ζητημάτων και προβλημάτων της σύγχρονης ζωής: εκπαίδευση και παιδεία, ψυχολογία, κοινωνιολογία, οικονομία, τουρισμός, ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, ιστορία, λαογραφία, δημόσιες σχέσεις, διεθνείς σχέσεις, φιλοσοφία, λογοτεχνία, ιατρική και γενικότερα ό,τι σχετίζεται με θέματα της καθημερινής ζωής.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από έγκριτους πανεπιστημιακούς, θα εγκρίνει το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών και θα πιστοποιεί τη βεβαίωση παρακολούθησης που θα χορηγείται σε κάθε «φοιτητή» κατά το πέρας κάθε κύκλου σπουδών.
 • Η Συντονιστική Επιτροπή θα έχει την ευθύνη να ελέγχει και να συντονίζει τη λειτουργία του Ελεύθερου Δημοτικού Πανεπιστημίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, την ευθύνη της σύνταξης των προγραμμάτων σπουδών και της επιλογής των εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα να προτείνει και άλλες δράσεις, οι οποίες θα έχουν στόχο να αναβαθμίσουν το πνευματικό επίπεδο της πόλης.
 • Έγκριτοι Πανεπιστημιακοί ή διδάκτορες ή ερευνητές, θα προσφέρουν ανιδιοτελώς τις γνώσεις τους στους εγγεγραμμένους «φοιτητές», που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Είναι ευνόητο ότι έπειτα από κάθε μάθημα-διάλεξη θα ακολουθεί διάλογος ή συζήτηση, θα παρέχονται σημειώσεις, χρήσιμο υλικό και βιβλιογραφία, αν κρίνεται σκόπιμο από τον διδάσκοντα.
 • Κάθε κύκλος σπουδών έχει δικό του γνωστικό αντικείμενο ή επιστημονικά θέματα και θα έχει διάρκεια ακαδημαϊκού εξαμήνου. Έτσι, θα υπάρχουν δύο κύκλοι ανά έτος: ο χειμερινός και ο εαρινός.
 • Κανείς δεν αμείβεται, ούτε οι διδάσκοντες, ούτε οι διδασκόμενοι, δεν υπάρχουν δίδακτρα, ούτε υποχρεωτική αγορά βιβλίων ή σημειώσεων .Εν προκειμένω επιβεβαιώνεται η δωρεάν παιδεία.
 • Ο Δήμος θα καλύπτει τα έξοδα των διδασκόντων (οδοιπορικά και διαμονή) εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο.
 • Οι «φοιτητές»-πολίτες του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού θα πρέπει να συμπληρώνουν αίτηση ενδιαφέροντος, όπου θα δηλώνεται αναλυτικά ο κύκλος παρακολούθησης του ακαδημαϊκού εξαμήνου.
 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε κτιριακό συγκρότημα το οποίο θα βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου και θα κρίνεται κατάλληλο από την συντονιστική επιτροπή. Σε αυτό θα υπάρχει προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικά κινητικά ζητήματα, θα παρέχεται ασφάλεια και καθαριότητα και κυρίως θα τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
 • Η γραμματεία του ΕΔΑΠ του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού θα τηρεί παρουσιολόγιο των «φοιτητών»-πολιτών και θα ενημερώνει έγκαιρα για όλα όσα αφορούν το ΕΔΑΠ, όπως τη σύνταξη προγραμμάτων και τις αναρτήσεις των διαλέξεων.
 • Οι «φοιτητές»-πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν τις διαλέξεις των Καθηγητών εφόσον έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο ή έχουν εντός 24ωρου αρνητικό rapid test.
 • Οι «φοιτητές»-πολίτες υπογράφουν για την παρουσία τους κατά την προσέλευσή τους. Δικαιούνται 2-3 απουσίες για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.
 • Οι «φοιτητές»-πολίτες θα παρακολουθούν τις διαλέξεις με σεβασμό προς τον ομιλητή και θα απευθύνουν ερωτήματα – απορίες με σαφήνεια σεβόμενοι τον χρόνο που θα τους διατίθεται.
 • Το Ελεύθερο Δημοτικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού θα χορηγεί Βεβαίωση Παρακολούθησης για τον κάθε «φοιτητή»-πολίτη, όπου θα αναφέρονται και οι ώρες παρακολούθησης, αλλά και τα γνωστικά αντικείμενα, που παρακολούθησε.

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ιστορία, Φιλολογία, Αρχαιολογία)

Παιδαγωγικές Επιστήμες (Παιδαγωγική, Φιλοσοφία, Ψυχολογία)

Κοινωνικές Επιστήμες (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Διοίκηση, Ανθρωπολογία)

Θετικές Επιστήμες (Χημεία, Φυσική, Πληροφορική, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες)

Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Βιολογία, Βιοτεχνολογία)

Τέχνες (Εικαστικά, Μουσική, Θέατρο, Ιστορία Τέχνης)

Ξένες γλώσσες

Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Συμβουλευτική

Γεωπονία, Ζωική και φυτική παραγωγή

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Τουρισμός και Ναυτιλία

 

Η πνευματική δραστηριοποίηση με διαλέξεις, ομιλίες, ημερίδες, συνέδρια ή και σειρές επιμορφωτικών σεμιναρίων που υπάγονται στον φορέα του ΕΔΑΠ, έχει όλα τα χαρακτηριστικά, που διακρίνουν παρόμοια ιδρύματα παιδείας. Στηρίζεται στην ελεύθερη επιλογή και παρακολούθηση μαθημάτων με μοναδικά κριτήρια τα πνευματικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα των πολιτών. Το Ελεύθερο Δημοτικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ευέλικτο και μπορεί να διευρύνεται με γνωστικά αντικείμενα σε κάθε τομέα του επιστητού.

Το ΕΔΑΠ του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού είναι μορφωτική προσφορά στους πολίτες, ώστε μέσα από τον συνδυασμό ελεύθερης επιλογής, πρόσβασης και παροχής ποιοτικού επιπέδου πνευματικών συναντήσεων, επιδιώκει να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία πραγματικής πολιτιστικής, πνευματικής και ποιοτικής ζωής στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

 

Από τις διαλέξεις, τις συνομιλίες και τις συχνές ανταλλαγές απόψεων και ιδεών θεωρούμε ότι θα αναδειχτούν σημαντικά θέματα και ζητήματα και οι πολίτες θα μπορούν να ξαναζωντανέψουν τα ενδιαφέροντά τους και να έρθουν σε επαφή με ποικίλα γνωστικά πεδία. Έτσι η Δια Βίου Εκπαίδευση θα αρχίσει να υλοποιείται ουσιαστικά και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκομίζουν οφέλη από την πρόσβαση στην ακαδημαϊκή γνώση.

 

Μοιράσου την σελίδα