Έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος EU Citizens Think Global Act Local

Στις 13/05/2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η πρώτη συνάντηση (kick-off meeting) της δράσης Active EUcitizens: Think Global, Act Local” στην οποία o Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού συμμετέχει ως εταίρος, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων του.

Η δράση Active EUcitizens: Think Global, Act Local”, χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)”, έχει διάρκεια 18 μήνες και συμμετέχουν στην υλοποίησή της συνολικά 5 εταίροι (δήμοι και φορείς από Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία).

Η δράση Active EUcitizens: Think Global, Act Local” εντάσσεται στο Μέτρο “Δίκτυα Πόλεων” και αποτελεί μια νέα ρητορική για την Ευρώπη, η οποία είναι προσανατολισμένη στον πολίτη, προωθεί την ισότητα, είναι προσανατολισμένη στο μέλλον και εποικοδομητική και, κυρίως, συμβάλλει στη δραστηριοποίηση της νεότερης γενιάς.  Περιλαμβάνει διαβουλεύσεις μεταξύ των πολιτών και καταλήγει σε συζητήσεις σχετικά με συγκεκριμένες ενέργειες για τη δημιουργία μιας πιο δημοκρατικής Ένωσης και την παροχή δυνατοτήτων επαναδραστηριοποίησης των πολιτών στην Ε.Ε.

Έχει ως αντικείμενο την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων σε θέματα που αποτελούν προτεραιότητα για την Ε.Ε., όπως η οικονομική κρίση, η πανδημία, το μεταναστευτικό και το φαινόμενο του ευρωσκεπτικισμού, η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η διαβούλευση και η ανάπτυξη διαλόγου με σκοπό την ανάπτυξη ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, ο Δήμος ΑΑΚ, θα συμμετέχει στις διαδικτυακές συναντήσεις της δράσης και θα διοργανώσει εργαστήριο (workshop) το οποίο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος, θα περιλαμβάνει συναντήσεις, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, ανταλλαγές, διάχυση καλών πρακτικών, διαβουλεύσεις, κλπ. Στο workshop θα συμμετέχουν τόσο εργαζόμενοι και κάτοικοι του Δήμου όσο και εκπρόσωποι των συμμετεχόντων φορέων.

Η συμμετοχή του Δήμου ΑΑΚ στο έργο αυτό, εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού για την ενεργοποίηση των πολιτών, την αύξηση της συμμετοχής και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου, ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση δράσεων που εντάσσονται στις προτεραιότητες της Ε.Ε. 

Μοιράσου την σελίδα