Διαδικτυακή ημερίδα με τους Διευθυντές των σχολείων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Την Πέμπτη 07/03/2024 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακή ημερίδα για τους Διευθυντές όλων των σχολείων Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Α.Α.Κ.” το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) 2014-2021, θεματική περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια» και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 25%. Η ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Διαχειριστή του Προγράμματος.
Σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας των EEA Grants 2014-21 και του Προγράμματος GR-Energy, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για τις εξής θεματικές ενότητες:
• Πράξη Ενεργειακής Αναβάθμισης στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού
• Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτιριακές Υποδομές
• Έξυπνα Κτίρια και Υποδομές.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις, ενημερώθηκαν για το έργο που υλοποιεί ο Δήμος καθώς και για τις νέες τάσεις στον τομέα των ενεργειακών αναβαθμίσεων. Η οργάνωση της διαδικτυακής ημερίδας με τους εκπροσώπους των σχολείων, εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και σχολικής κοινότητας, την ενεργοποίηση και την αύξηση της συμμετοχής με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.

 

Μοιράσου την σελίδα