Διαδικτυακή συνάντηση Active EU Citizens: Think Global, Act Global

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση για το έργο “Think Global Act Local” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CERV στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού ως εταίρος. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών βάσει καινοτόμων, ευρωπαϊκών προτύπων. 
Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης παρουσιάστηκε το Εσωτερικό Συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων (Partnership Agreement) και υπήρξε ομόφωνη απόφαση για την υπογραφή του. Επιπλέον, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν αφενός στη διοργάνωση των εταιρικών συναντήσεων και αφετέρου σε ζητήματα χρηματοδότησης με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση του έργου. 
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού συμφώνησε να αναλάβει τη διοργάνωση της δεύτερης εταιρικής συνάντησης η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022. Παράλληλα, ο Δήμος ανέλαβε την τακτική ενημέρωση της επίσημης ιστοσελίδας του έργου με υλικό που αφορά τις δραστηριότητές του στο πλαίσιο της δράσης. Στόχος είναι η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των Ευρωπαίων πολιτών και η διάχυση των αποτελεσμάτων.
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, υιοθετώντας ένα εξωστρεφές προφίλ επιδιώκει την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο μέσω καινοτόμων ευρωπαϊκών πρακτικών έχοντας ως γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την πολυδιάστατη ανάπτυξη της κοινωνίας. 
 

Μοιράσου την σελίδα