Ολοκλήρωση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στο πλαίσιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης και μείωσης εκπομπών των ρύπων, εκπόνησε Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο, το οποίο αφορά στην χωροθέτηση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου με πλήρη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Για την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο, ακολουθήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) (ΦΕΚ 4380/Β/05.10.2020). Σύμφωνα με αυτές, ο Δήμος πέρα από τις θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ΙΧ και μικροκινητικότητας, πρέπει να μεριμνήσει για θέσεις φόρτισης ειδικών θέσεων, ήτοι ΑμεΑ, φορτοεκφόρτωσης και τουριστικών λεωφορείων. Αναπτύχθηκαν δύο (2) εναλλακτικά σενάρια ως προς τη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων:


 Το σενάριο (Α) δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους πόλους έλξης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Οι χώροι αυτοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις δημόσιες υπηρεσίες, τα εμπορικά καταστήματα, τους χώρους άθλησης και αναψυχής, εγκαταστάσεις υγείας κλπ. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στους κόμβους μετεπιβίβασης και συγκεκριμένα στους σταθμούς του προαστιακού που διαθέτει ο Δήμος.
 Το σενάριο (Β) εστιάζει στην ισοκατανομή των σταθμών φόρτισης εντός των ορίων του Δήμου με κριτήριο την βέλτιστη γεωγραφική κατανομή.
Η ανάπτυξη των σεναρίων χωροθέτησης στηρίχθηκε στον συνδυασμένο
πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση τόσο
στην προέλευση των μετακινήσεων, δηλαδή στον τόπο κατοικίας των πολιτών, όσο
και στον προορισμό τους, ο οποίος περιλαμβάνει τον χώρο εργασίας τους, δομές
δημόσιας υγείας, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητισμού, χώρους πρασίνου,
κέντρα εμπορίου, αναψυχής, τουριστικοί προορισμοί και συνδυασμένες μεταφορές.

Στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού, τα παραπάνω σενάρια τέθηκαν σε διαβούλευση. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε έρευνα όπου συμμετείχαν κάτοικοι, επισκέπτες και φορείς του Δήμου ΑΑΚ. Μέσω των απαντήσεων και απόψεων από τους συμμετέχοντες, αλλά και συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου με το Δήμο, η Ομάδα Εργασίας οδηγήθηκε σε ένα συνδιασμό των δύο παραπάνω σεναρίων με συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής του καθενός ο οποίος αποτυπώνει τον χαρακτήρα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του Δήμου.

Συνολικά, προτάθηκαν :
    37 σημεία φόρτισης με
    42 φορτιστές και
    83 θέσεις φόρτισης
εκ των οποίων :
    74 θέσεις φόρτισης για ΙΧ
    9 θέσεις φόρτισης για ΑμεΑ


Ορίζοντας Υλοποίησης για την εγκατάσταση των φορτιστών ΙΧ και ΑμεΑ στο Δήμο ΑΑΚ:
Συγκεντρωτικά, ο τελικός αριθμός θέσεων φόρτισης και φορτιστών ανά έτος του Δήμου ΑΑΚ έχει ως εξής:
Φορτιστές – 1ο έτος :
AG AC 22KW 1 θέσεως: 1
AG AC 22KW 2 θέσεων: 15
AG DC 50kW 2 θέσεων: 2
AG AC 22KW 4 θέσεων: 10

Φορτιστές – 2ο έτος :
AG AC 22KW 2 θέσεων: 14

Θέσεις Φόρτισης – 1ο έτος: 55 εκ των οποίων, 48 θέσεις φόρτισης ΙΧ και 7 θέσεις ΑμεΑ
Θέσεις Φόρτισης – 2ο έτος: 28 εκ των οποίων, 26 θέσεις φόρτισης ΙΧ και 2 θέσεις ΑμεΑ

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 36/27-06-2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (ΑΔΑ ΨΓΠ8Ω62-ΔΗΒ).
Με την εκπόνηση του ΣΦΗΟ, ο Δήμος ΑΑΚ, σε συμφωνία με τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχει θέσει, κάνει πράξη ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη των στόχων της πράσινης οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας.  

 

Μοιράσου την σελίδα