Πρόσκληση Συμμετοχής στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στις 28 Ιουλίου 2022

3η Θεματική Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Αξιότιμοι συμπολίτες,
Ο Δήμος απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην «3η Θεματική Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».

Η Διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 στις 11:00 μέσω του συνδέσμου:
https://lever.webex.com/lever/j.php?MTID=m8c72a143a7c7e8c975fdc64561d22313

Ο Δήμος μας, προσαρμοζόμενος στις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής για την επιδίωξη της βιωσιμότητας στις μεταφορές, εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το οποίο θα οργανώσει και θα καθορίσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί το σύστημα μετακινήσεων του Δήμου τα επόμενα χρόνια.

Μέσω του ΣΒΑΚ επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συστήματος που θα συμβάλει στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής, θέτοντας σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) έναντι της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος και οι καθημερινές του ανάγκες για καλή ποιότητα ζωής τοποθετούνται στο επίκεντρο, ενώ, παράλληλα, μπαίνει ένα εμπόδιο στην ολοένα αυξανόμενη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Στην πορεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, αναζήτησε την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μέσω των θεματικών διαβουλεύσεων που διοργανώθηκαν και των διαδικτυακών εργαλείων που αναπτύχθηκαν, έτσι ώστε το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να αποτελέσει προϊόν συμμετοχικού σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις παρατηρήσεις των φορέων και των πολιτών.   

Κύριος στόχος της 3ης Διαβούλευσης είναι η επικοινωνία των τελικών μέτρων που προτείνονται στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ και η υιοθέτηση αυτών από τους πολίτες. Η διαβούλευση αυτή είναι καθοριστική, καθώς ουσιαστικά αποτελεί την έγκριση της στρατηγικής του Δήμου σε θέματα κινητικότητας για τα επόμενα έτη. Συνεπώς, η άποψη των πολιτών, όπως και σε προηγούμενα στάδια της εκπόνησης του Σχεδίου, είναι καθοριστική μιας και είναι οι άμεσα ωφελούμενοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.

Ο Δήμαρχος
Σταύρος Τσίρμπας


Πρόγραμμα 3ης Θεματικής Διαβούλευσης –
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ. Αγ. Αναργύρων - Καματερού

Συμμετέχοντες
•    Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού – Ομάδα Έργου ΣΒΑΚ
•    Δίκτυο Εμπλεκομένων Φορέων ΣΒΑΚ Αγ. Αναργύρων - Καματερού
•    Κάτοικοι-Πολίτες του Δ. Αγ. Αναργύρων - Καματερού
•    Lever Α.Ε. – Σύμβουλος του Δήμου
Θέμα:    Εισηγητές

Χαιρετισμός – Καλωσόρισμα    
Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Παρουσίαση: Προτεινόμενα τελικά μέτρα ΣΒΑΚ     Lever Α.Ε.

Τοποθετήσεις φορέων επί των προτεινόμενων μέτρων
    Σύνολο των συμμετεχόντων
Επόμενα βήματα – Ολοκλήρωση Διαβούλευσης     Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Πρόσκληση για Γ' Διαβούλευση ΣΒΑΚ

 

 

Μοιράσου την σελίδα