Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνού με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006 «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα», Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006) στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, υπογράφηκε η Σύμβαση εκπόνησης σύνθετης μελέτης για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό, από το Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρο Τσίρμπα με τον Ανάδοχο.


Η Δράση αφορά την υδατική διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Δυτικού Γεροβουνού, δια της δημιουργίας ενός μικρού πλήρους υδροσυστήματος, με την σύνταξη πρότυπων προδιαγραφών, αλλά και με την τυποποίηση των κατασκευών, έτσι ώστε να αποτελέσει πιλοτικό έργο για την κατασκευή ομοίων έργων εντός των ορίων του Δήμου, αλλά και σε άλλες περιοχές.


Η συγκέντρωση, διαχείριση, εκμετάλλευση και παροχέτευση τελικά των όμβριων υδάτων της περιοχής Δυτικού Γεροβουνού θα γίνει σε υπόγεια δεξαμενή εντός του αύλειου χώρου του Συγκροτήματος Σχολείων 1ο Γυμνάσιο & 1ο ΓΕΛ Καματερού, και ο τελικός αποδέκτης των περισσευμάτων αποθήκευσης, θα είναι το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Επί πλέον θα γίνει η κατά το δυνατόν πλέον ωφέλιμη διαχείριση των υδάτων της δεξαμενής εντός του αύλειου χώρου του Συγκροτήματος των Σχολείων, αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα παροχέτευσης στο γειτονικό κοινωφελές ίδρυμα Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ, ώστε αυτή να χρησιμοποιηθεί για τις όποιες ανάγκες του Ιδρύματος.


Στόχος της παραπάνω δράσης είναι αφενός, η ανακούφιση της συγκεκριμένης αστικής περιοχής του Καματερού, μιας ιδιαίτερα πάσχουσας περιοχής, από πλημμυρικά φαινόμενα και αφετέρου η δημιουργική χρήση τους για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας του Πάρκου. Παράλληλα, η αποθήκευση του νερού είναι σημαντική για την εκπόνηση έργων περιβαλλοντικής σκοπιμότητας, αλλά και πυρόσβεσης, ενώ η γενική διαχείριση και εκμετάλλευση των όμβριων υδάτων είναι μεγάλης σημασίας για την εξοικονόμηση υδατικών πόρων, καθ΄ότι οι γενικές προβλέψεις της κλιματικής αλλαγής θέτουν ενδεχόμενα λειψυδρίας.


Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Δήμου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για δράση ζωτικής σημασίας η οποία εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες και αποδίδει αξία σε μια βιώσιμη και ευφυή πόλη.


Η Σύμβαση θα συγχρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα LIFE, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.


Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου https://agan.gov.gr/index.php και στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/.

 

 

Μοιράσου την σελίδα