Τρίτος κύκλος υλοποίησης του έργου «Βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες»

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη του τρίτου κύκλου της υλοποίησης του έργου «Βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα».

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του ΕΠ Αττική 2014-2020. 

Στον τρίτο κύκλο του έργου θα καταρτιστούν περίπου 700 ωφελούμενοι, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. 

Οι ωφελούμενοι, εκτός από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης (διάρκειας 220 ωρών), θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν και πιστοποίηση γνώσεων
και δεξιοτήτων από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, καθώς και να συμμετέχουν σε συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης.

Η υποβολή των αιτήσεων, στην ιστοσελίδα www.training.asda.gr για τη
συμμετοχή των ωφελούμενων στο ανωτέρω Έργο είναι από 22/07/2021 έως και 27/09/2021.
 

Μοιράσου την σελίδα