Δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών Χώρων για την Τοποθέτηση Μηχανημάτων Αυτόματων Πωλητών Τροφίμων

Ο Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων- Καματερού προκηρύσσει  δημοπρασία για την Εκμίσθωση Δημοτικών Χώρων για την Τοποθέτηση Μηχανημάτων Αυτόματων Πωλητών Τροφίμων, Κρύων - Ζεστών Ροφημάτων, Νερών και Αναψυκτικών.
Η δημοπρασία  θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Δημοτικό κτίριο επί της Δημοκρατίας 61 αίθουσα Νομικής Υπηρεσίας  στις  7-6-2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών που ορίστηκε με την με αριθμό 257/2022 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:6Λ4ΨΩ62-Σ42).

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα στην προσφορά τους αναλυτική κατάσταση, στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο εξοπλισμός τον οποίο προτίθεται να εγκαταστήσουν. Η κατάσταση αυτή  θα συνοδεύεται από σύντομη και σαφή περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο προτίθεται να υλοποιηθεί  η σύμβαση (κατάλληλη διαμόρφωση σημείου τοποθέτησης του μηχανήματος, τήρηση κανόνων υγιεινής, πρόγραμμα λεπτομερούς καθαρισμού του αυτόματου πωλητή κλπ.) ώστε να κριθεί εάν τα προσφερόμενα μηχανήματα είναι κατάλληλα προς  χρήση, καθώς κι εάν μπορούν να καλύψουν σε επάρκεια τις ανάγκες του κοινού.
Ως  ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ορίζεται  το ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) το Έτος ανά θέση στο οποίο περιλαμβάνονται οι δαπάνες νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν  τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 11:00πμ της ίδιας ημέρας.

Πληροφορίες για την διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Γραφείο Προσόδων και Ακίνητης Περιουσίας,  Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, στο τηλέφωνο 2132023646 και e-mail: vogiatzi@agankam.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Μοιράσου την σελίδα