Καθαριότητα

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
 

ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ-ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

Η βελτίωση της καθαριότητας στην πόλη αλλά και η αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί το πρώτο μέλημα της δημοτικής αρχής.

Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των αστικών απορριμμάτων γίνεται καθημερινά με βάση το εξαήμερο πρόγραμμα και τα δέκα (10) προγράμματα απορριμματοφόρων (250 Υπόγειοι κάδοι, 1050 Πράσινοι κάδοι και 25 Βυθιζόμενοι κάδοι).

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΝΑ:

  • ΔΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
  • ΜΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ
  • ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ. ΟΧΙ ΔΙΠΛΑ, ΕΠΑΝΩ  Ή ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΑ
  • ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ
  • ΜΗΝ ΠΑΡΚΑΡΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ
  • ΠΕΤΑΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥΣ

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το Γραφείο καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και το Tμήμα Πρασίνου  είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον καθαρισμό οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου ή κοινόχρηστου χώρου. Οι πολίτες μπορούν τηλεφωνικά στην Γραμμή Δημότη (210-2614400) να ενημερώνουν την υπηρεσία δίνοντας όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και το ακριβές αίτημα. Στη συνέχεια γίνεται ο άμεσος καθαρισμός του οικοπέδου από το αρμόδιο συνεργείο.
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Νόμου 3852/10 ¨Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ παρ. 26, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων & λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων & οικισμών, καθώς και σε απόσταση 100m από τα όριά τους, υποχρεούνται στον καθαρισμό, αποψίλωση (από τα ξερά χόρτα) & απομάκρυνση όλων των υλικών (εύφλεκτων και μη) καθώς & των σκουπιδιών που βρίσκονται εντός αυτών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο δήμος  προβαίνει αυτεπάγγελτα σε αναζήτηση στοιχείων και σε καθαρισμό των οικοπέδων.

Στη συνέχεια επιβάλλει δε πρόστιμο 50 λεπτών/τ.μ. του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δήμου, βεβαιούται σε βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου για καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Για τυχόν προβλήματα που αφορούν :

-Τη χωροθέτηση, συντήρηση ή μετακίνηση κάδων

-Τη συλλογή των οικιακών απορριμμάτων

Mπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο τηλ.: 2132048808 ή  με την Γραμμή Δημότη στο τηλ.:210-2614400.

 

 

Μοιράσου την σελίδα