ΚΕΠ μέσω GOV.gr

 Κατηγορίες Υπηρεσιών μεσω Gov.gr

Eκδοση υπεύθυνης δήλωσης- εξουσιοδότησης

Ο πολίτης μπορεί να την εκδόσει απο το gov.gr με δύο τρόπους:

- Με προσωπικούς κωδικούς web banking τραπεζών ή

- Με προσωπικούς κωδικούς taxisnet (αφού πρώτα εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) ) ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου – e-mail. Ο πολίτης το αποθηκεύει στην θυρίδα του και μπορεί να το αποστείλλει ηλεκτρονικά σε οποιαδήποτε υπηρεσία χρειάζεται.

Προχωρήστε στην έκδοση μέσω : 

Οικογένεια

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ληξιαρχικές πράξεις  γέννησης, ληξιαρχική πράξη γάμου, θανάτου, πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, εγγυτέρων συγγενών. 

Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί απο το 2013 και μετά και οι παλαιότερες οι οποίες μεταβλήθηκαν απο το 2018 και μετά.

Για τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις  οι πολίτες επιλέγουν “Είσοδος στην υπηρεσία” με προσωπικούς κωδικούς taxisnet. 

Τα αποσπάσματα που θα εκδοθούν ηλεκτρονικά έχουν κωδικό επαλήθευσης και ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορούν να αποσταλλούν ηλεκτρονικά ή να εκτυπωθούν και να κατατεθούν στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Δείτε τις υπηρεσίες εδώ : 

Προχωρήστε στην είσοδο μέσω : 

Δικαστήρια

-Πιστοποιητικό περι μη αποποίησης κληρονομιάς.

-Πιστοποιητικό περι μη δημοσίευσης διαθήκης.

-Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Προχωρήστε στην είσοδο μέσω : 

Στις παραπάνω αιτήσεις θα πρέπει ο πολίτης να επιλέξει το αρμόδιο δικαστήριο – Επιλέγει το πιστοποιητικό το οποίο χρειάζεται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet και κάνει  είσοδο στην υπηρεσία. Κάνοντας την αίτηση ο πολίτης παίρνει ηλεκτρονικά τον αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του αιτηματός του και παραλαμβάνει ηλεκτρονικά στην θυρίδα του το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Εργασία και ασφάλιση

-Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας

Προχωρήστε στην είσοδο μέσω : 

Ο πολίτης θα χρειαστεί είτε τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΟΑΕΔ είτε τους προσωπικούς κωδικούς του πρόσβασης στο taxisnet και κάνει είσοδο στην υπηρεσία. Η ηλεκτρονική ανανέωση του δελτίου ανεργίας πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών πριν και πέντε εργάσιμων ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος.

E-Παράβολο

Προχωρήστε στην είσοδο μέσω : 

Ο πολίτης πρέπει να κάνει είσοδο στην υπηρεσία με τους κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα για το παράβολο που θέλει και το πληρώνει με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής στις τράπεζες ή μεσω web banking ή στα ΕΛΤΑ και το καταθέτει στον αρμόδιο φορέα. 

Στράτευση

Προχωρήστε στην είσοδο μέσω : 

-Αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών

-Διακοπή αναβολής κατάταξης 

-Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α

 

Ο πολίτης πρέπει να κάνει είσοδο στην υπηρεσία με τους κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet. Μεταβαίνει στην υποβολή αίτησης και επιλέγει οποιαδήποτε απο τις ανωτέρω ενέργειες. 

 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικού που αναζητεί ο πολίτης μπορεί να κλείσει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί απο υπάλληλο του ΚΕΠ μας μέσω τηλεδιάσκεψης. Ακόμα μπορεί να προγραμματίσει το ραντεβού του μέσω της φυσικής του εξυπηρέτησης απο το ΚΕΠ αποκλειστικά είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω της Πλατφόρμας Επισκέψεων rantevou.kep.gov.gr επιλέγοντας οποιοδήποτε ΚΕΠ της αρεσκείας του.

  

 

Μοιράσου την σελίδα