Κοινωνική Μέριμνα

Δείτε τις δράσεις της Κοινωνικής Μέριμνας

 

 

 

Kοινωνικό παντοπωλείο, Τράπεζα Τροφίμων, Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων κλπ

Συμβουλευτική & ψυχολογική υποστήριξη, Ομαδική Συμβουλευτική Γονέων κλπ

Θέματα ισότητας φύλων, έμφυλη βία κλπ

Ανεργία, Συμβουλευτική, Ατομικές δεξιότητες κλπ

Κοινωνικό φροντιστήριο, διανομή σχολικών ειδών κλπ

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα